FSS 50

Nowy produkt

FENIX FS (FSS) – FIRE SUPPRESSION SYSTEMS (SYSTEMY TŁUMIENIA OGNIA) to przenośny inhibitor aerozolowy o wyjątkowej zdolności i skuteczności gaśniczej do gaszenia pożarów powstałych w zarodku.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

209,10 zł brutto

209,10 zł za 1

Więcej informacji

FENIX FS Sp. z o.o. BIURO BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Sp. k.

 

OPIS PRODUKTU I SPECYFIKACJE

 

FENIX FS (FSS) – FIRE SUPPRESSION SYSTEMS (SYSTEMY TŁUMIENIA OGNIA) to przenośny inhibitor aerozolowy o wyjątkowej zdolności i skuteczności gaśniczej do gaszenia pożarów powstałych w zarodkuNie gasi żaru i grilla. 

Jest to bardzo nowoczesne urządzenie proste w użyciu, bezpieczne dla środowiska (nie toksyczne dla ludzi i zwierząt). Podstawę stanowi kompaktowy i lekki cylinder, w którym górna część urządzenia składa się z metalowej tuby zawierającej specjalistyczny bardzo skuteczny ładunek gaśniczy.

Dolna część urządzenia wykonana jest z mocnego tworzywa sztucznego i służy jako uchwyt podtrzymujący.

Całość jest kompaktową, trwałą i solidną konstrukcją odporną na mechaniczne uszkodzenia.

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i nie stanowi żadnego zagrożenia dla otoczenia.

ZASADA DZIAŁANIA

Proces gaśniczy obejmuje dwie różne reakcje: fizyczną i chemiczną. Wytworzony strumień aerozolowy jest solą obojętną, która generuje skuteczny gaz gaśniczy. W tej reakcji (inhibicji) potas ma silne właściwości hamujące powstawania wolnych rodników ognia.

Reakcja fizyczna - związana jest z tendencją potasu do szybkiego utleniania się w powietrzu. W kontakcie z powietrzem, sole alkaliczne pochłaniają duże ilości tlenu, który podtrzymuje proces palenia.

Reakcja chemiczna - powstaje poprzez stabilne powiązanie cząstek potasu z rodnikami ognia.

W wyniku tych dwóch reakcji następuje szybki proces utleniania, który natychmiast przekształca wyrzucany strumień gaśniczy z postaci stałej w gazową, uwalniając gaszące cząstki potasu.

Atomy te są w stanie przechwycić i zakłócić działanie innych wolnych cząstek powstających w procesie spalania i powstawania ognia, aż do momentu zahamowania procesu rozprzestrzeniania się płomienia.

Potas pochodzący z dysocjacji węglanu potasowego podczas spalania wchodzi w reakcję z wolnymi rodnikami niestabilnych wodorotlenków tworząc stabilny (nieaktywny) wodorotlenek potasu /KOH/. Na tym poziomie reakcja łańcuchowa jest zatrzymana i płomień gaśnie.

Ładunek gaśniczy Fenix FS jest mieszanką stabilnych, stałych minerałów o specjalistycznym działaniu. Urządzenie gaśnicze (tuba) nie znajduje się pod ciśnieniem.

Strumień aerozolowy wytwarzany po uruchomieniu urządzenia jest bezpieczny dla użytkownika (uchwyt posiada izolację termiczną).

 

CHARAKTERYSTYKA FENIX FS 

Potencjalny wpływ FSS na środowisko i użytkowników:

 • Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) = zero
 •  Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) = zero
 • Czas życia w atmosferze (ATL) = zero
 • Przewodność elektryczna: brak
 • Czas aktywacji: natychmiastowy
 • Wyładowanie elektrostatyczne: brak
 • Temperatura użytkowa: od -140º F do +320º F
 • Wilgotność użytkowa: do 98% U.R.
 • Granulometria: od 2 do 4 mikronów
 • Korozyjność: brak
 • Szok termiczny: brak
 • Pozostałości po użyciu: znikome
 • Brak szkodliwości dla zdrowia ludzkiego
 • Znikoma toksyczność
 • Bezpieczne dla środowiska
 • Nieograniczony okres trwałości
 • Urządzenie nie jest pod ciśnieniem
 • Nie ma potrzeby testowania urządzenia.
 • Urządzenie nie jest uważane za materiał niebezpieczny
 • Urządzenie nie wymaga konserwacji

 

PRZENOŚNE MODELE I ZASTOSOWANIA 

MODEL

WYMIARY

CZAS EMISJI STRUMIENIA

FSS 50 SEC

Długość ok. 10,2 cala (25cm) x Ø 1,3 cala (3cm); Waga ok. 0,6lb (300 gr)

Czas emisji strumienia: aktywny przez ok. 50 sekund

FSS 100 SEC

Długość ok. 12,9 cala (33cm) x Ø 1,3 cala (3,5cm); Waga ok. 1.=1,2lb (500gr)

Czas emisji strumienia: aktywny przez ok. 100 sekund

 

 

Ze względu na szybką aktywację i krótki czas reakcji, FSS nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak:

 

 • DOMY
 • BIURA
 • POMIESZCZENIA TELEKOM. I HALE TECHNOLOGICZNE
 • SAMOCHODY
 • RVS
 • KEMPINGI
 • CIĘŻARÓWKI
 • MAŁE ŁODZIE
 • WARSZTATY

 

 FSS nadaje się do gaszenia pożarów różnych klas: 

 • Klasy A: Materiały stałe, zwykłe materiały palne, takie jak drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp.
 • Klasy B: Łatwopalne ciecze, takie jak benzyna, farby na bazie oleju, rozpuszczalniki, alkohol, aceton, itp.
 • Klasy C: Kategoria gazowa: GLP, metan, acetylen, itp.
 • Klasy F: oleje i tłuszcze spożywcze
 • Urządzenia pod napięciem E - do 100 000 V.

ISTNIEJĄCE CERTYFIKATY I RAPORTY Z TESTÓW ESP INTERNATIONAL SRL (PRODUCENT) 

 • ISO 9001:2008 (Normy dla systemów zarządzania jakością)
 • Deklaracja zgodności CE (Certyfikuje, że produkt spełnił wymogi UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa konsumenta lub ochrony środowiska).

CERTYFIKACJA PRODUKTU

 • RINA, Registro Italiano Navale, Italian Naval Register (Włochy)
 • BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und – prüfung: Zulassungszeichen, Federalny Instytut Badań i Testów Materiałowych (Niemcy)
 • POZHTEST jednostka certyfikująca w systemie GOST R i systemie CFS (Rosja)
 • Indie - Straż pożarna w Bombaju (Panele Elektryczne, Przedsiębiorstwa Handlowe, Detaliczne, Rządowe, Mieszkaniowe, Publiczne i Prywatne
 • Indie - Służby pożarnicze w Delhi (Siedziba Rządu Narodowego Terytorium Stołecznego Delhi)
 • Oman - Omańska Policja Królewska (Dyrekcja Generalna Obrony Cywilnej, Departament Zapobiegania Zagrożeniom Pożarnym)
 • Afryka Południowa - SAMSA - Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Morskiego (barki turystyczne do 100 GT)
 • Zambia - Rada Miasta Lusaka (Departament Usług Inżynieryjnych), Straż Pożarna w Lusace
 • Turcja - TSE - Turecki Instytut Normalizacyjny
 • Świadectwo niewybuchowości (Włochy)

 

RAPORTY Z TESTÓW

 • AFITI, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Badań i Technologii Bezpieczeństwa Pożarowego (Hiszpania)
 • SABS ESP 004, Południowoafrykańskie Biuro Normalizacyjne (Afryka Południowa)
 • SABS ESP 005, Południowoafrykańskie Biuro Normalizacyjne (Afryka Południowa)
 • SABS ESP 100KV, Południowoafrykańskie Biuro Normalizacyjne (Afryka Południowa)
 • Szwajcarska Służba Techniczna TS AG, Technologia bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Szwajcaria)
 • Nauka o Materiałach, Wydział Inżynierii Chemicznej (Włochy)
 • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministerstwo Transportu (Włochy)

 

OBSŁUGA / PRZECHOWYWANIE

Zachować zwykłą ostrożność w trakcie obsługi.

W przypadku niezamierzonego uruchomienia urządzenia do blokowania pożaru, należy poczekać na całkowite rozładowanie aerozolu i przewietrzyć obszar.

Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności:

Przechowywać w temperaturze od -10°C do +50°C (od +14°F do +122°F).

Unikać wstrząsów, prądów elektrycznych, wyładowań statycznych, nadmiernego ciepła i dłuższych okresów przechowywania w temperaturze powyżej 65°.

Przechowywać w pudłach kartonowych; unikać układania pudeł powyżej 2 m. Pomoc lekarska nie jest konieczna.

 

KODY KLASYFIKACJI TRANSPORTU:

 

Transport kolejowy (RID/ADR) ADR 4.1 ; KOD UN 3178, GRUPA OPAKOWANIOWA III Samolot pasażerski, kolej pasażerska: 25kg

Transport morski (MDD) ADR 4.1 ; KOD UN 3178, GRUPA OPAKOWANIOWA III F- A, S- Q

Transport lotniczy (ICAO-IATA) ADR 4.1 ; KOD UN 3178, GRUPA OPAKOWANIOWA III Samolot towarowy, kolej towarowa: 100kg

Numer kodu identyfikacyjnego UN UN 3178

KODY KLASYFIKACJI NATO:

 

13 cyfrowy NUMER NSN dla FSS:

 25-50-100 SEC NSN 4210151935049

Model żeglarski NSN 4210151935050 NIN - krajowy numer identyfikacyjny A23900

Numer NCAGE Producenta AJ344

 

CHEMIA POŻARU

Pożar nie jest niczym innym jak gwałtownym utlenianiem substancji palnej.

Działanie aerozolowego środka gaśniczego

Potas otrzymany podczas wyładowania reaguje w płomieniu z wolnymi rodnikami niestabilnej grupy wodorotlenowej i tworzy wodorotlenek potasu (KOH), który jest bardzo stabilnym związkiem.

Zachodzą również inne reakcje powodujące, że produkt końcowy nie jest szkodliwy dla ludzi, środowiska i przedmiotów. powstaje: CO2, K2CO3, H2O.

ZALETY URZĄDZENIA

Podstawową zaletą urządzenia Fenix FS jest:

 •          Bardzo skuteczne działanie gaśnicze (penetracja aerozolu)
 •          Łatwość użycia przewidziana dla wszystkich grup pożarów
 •          Użycie urządzenia Fenix FS (aerozolu gaśniczego) nie powoduje strat materialnych
 •          Brak ciśnienia w urządzeniu (bezpieczeństwo dla użytkownika, działanie w pełnym zakresie temperatur))
 •          Mniejsze straty materialne po ugaszeniu pożaru
 •          Nie wymaga konserwacji

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Informacje zawarte w niniejszym Arkuszu są przeznaczone wyłącznie dla celów ogólnych. Producent może w dowolnym czasie, z przyczyn technicznych lub innych niezbędnych przyczyn, zmienić wszelkie dane lub specyfikacje produktu (-ów) opisanego (-ych) w niniejszej broszurze. Ilustracje nie muszą przedstawiać produktów w wersji standardowej. Wymiary, wagi i wydajności przedstawione w niniejszym dokumencie, jak również wszelkie dane przeliczeniowe, są jedynie przybliżone i podlegają zmianom w ramach normalnych technik produkcji. Aby mieć pewność, że informacje są dokładne, szczegółowe i aktualne, każdy potencjalny nabywca powinien skonsultować się z najbliższym dystrybutorem, sprzedawcą lub przedstawicielem.