W naszej ofercie dostępne są 2 urządzenia gaśnicze. Każde z nich działa na zasadzie wyrzutu aerozolu gaśniczego, który po zainicjowaniu reakcji (potarciu draską o zapalnik siarkowy) działa przez około 50 lub 100 sekund skutecznie gasząc w zarodku każdy rodzaj pożaru.

Znajdziecie także znakomite defibrylatory i wyposażenie szkoleniowe.

Kontakt:

Fenix Sp. z o.o. Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego Sp. k.

Ul. Ostrobramska 126/25

04-025 Warszawa

tel.: +48 22 894 47 75